Trang chủ
Sản phẩm
Tin tức
Dịch vụ
Bảo hành
Hỗ trợ
Liên hệ
 Danh mục sản phẩm 
 Đăng nhập 
   Ghi nhớ
   
   Thành viên mới.
 Hỗ trợ Online 

Kinh doanh online 1
DĐ: 0908 251 500 Mr Thiện

Kinh doanh online 2
DĐ: 0903.844.406 Mr Tuấn

Tư vấn online 01
DĐ: 0908 251 500 Mr Thiện

Tư vấn online 02
DĐ: 0989233024 Mr Tùng
Đặt hàng qua điện thoại
(08)22.483.484
0908 251 500

Làm việc từ 8h30 - 19h00
(Thứ 2 - Thứ 7)
 Tin tức 
 Sản phẩm mới 
Thay bàn phím Sony...
Giá: 410 000 VNĐ
Thay bàn phím Sony...
Giá: 410 000 VNĐ
Thay bàn phím Sony...
Giá: 410 000 VNĐ
Thay bàn phím Sony...
Giá: 410 000 VNĐ
Thay bàn phím Sony...
Giá: 410 000 VNĐ
Thay bàn phím Sony...
Giá: 480 000 VNĐ
Thay bàn phím Sony...
Giá: 480 000 VNĐ
Thay bàn phím Sony...
Giá: 480 000 VNĐ
Thay bàn phím Sony...
Giá: 480 000 VNĐ
 Tỉ giá - Giá vàng 
Block này không nhận được thông tin.
 Thống kê site 
 Online: 001
 Visited: 001720934
San pham 27.08.2016 23:48
San pham
- BÀN PHÍM LAPTOP

Thay bàn phím Laptop Sony Vaio vpcs135fg
Mã sản phẩm: Thay Sửa bàn phím Laptop Sony Vaio vpcs135fg HCM
VNĐ 3 286
Đặt mua | Chi tiết


Thay bàn phím Laptop Sony Vaio vpcs132fx vpcsc41fm
Mã sản phẩm: Thay Sửa bàn phím Laptop Sony Vaio vpcs132fx vpcsc41fm HCM
VNĐ 3 285
Đặt mua | Chi tiết


Thay bàn phím Laptop Sony Vaio vpcsb18gg vpcsb16fg
Mã sản phẩm: Thay Sửa bàn phím Laptop Sony Vaio vpcsb18gg vpcsb16fg HCM
VNĐ 3 268
Đặt mua | Chi tiết


Thay bàn Phím Laptop Sony Vaio svf13n22sg svf13n17pg
Mã sản phẩm: Thay Sửa bàn phím Laptop Sony Vaio svf13n22sg svf13n17pg HCM
VNĐ 3 231
Đặt mua | Chi tiết


Thay bàn Phím Laptop Sony Vaio svf14n11cxb svf14n12sg
Mã sản phẩm: Thay Sửa bàn phím Laptop Sony Vaio svf14n11cxb svf14n12sg HCM
VNĐ 3 229
Đặt mua | Chi tiết


Thay bàn Phím Laptop Sony Vaio svf14n16sg svf14n26sg
Mã sản phẩm: Thay Sửa bàn phím Laptop Sony Vaio svf14n16sg svf14n26sg HCM
VNĐ 3 227
Đặt mua | Chi tiết


Thay bàn Phím Laptop Sony Vaio svf14a16sg svf14a15sg
Mã sản phẩm: Thay Sửa bàn phím Laptop Sony Vaio svf14a16sg svf14a15sg HCM
VNĐ 3 224
Đặt mua | Chi tiết


Thay bàn Phím Laptop Sony Vaio svf1421dsgw svf1421esg
Mã sản phẩm: Thay Sửa bàn phím Laptop Sony Vaio svf1421dsgw svf1421esg HCM
VNĐ 3 221
Đặt mua | Chi tiết


Thay bàn Phím Laptop Sony Vaio svf15a16cxb svf15a1bcxbs
Mã sản phẩm: Thay Sửa bàn phím Laptop Sony Vaio svf15a16cxb svf15a1bcxbs HCM
VNĐ 3 217
Đặt mua | Chi tiết


Thay bàn Phím Laptop Sony Vaio svf15213cxw svf15a13sg
Mã sản phẩm: Thay Sửa bàn phím Laptop Sony Vaio svf15213cxw svf15a13sg HCM
VNĐ 3 216
Đặt mua | Chi tiết


Thay bàn Phím Laptop Sony Vaio svf1521dsgb svf1521csg
Mã sản phẩm: Thay Sửa bàn phím Laptop Sony Vaio svf1521dsgb svf1521csg HCM
VNĐ 3 215
Đặt mua | Chi tiết


Thay bàn Phím Laptop Sony Vaio svf15217sg svf1521dsg
Mã sản phẩm: Thay Sửa bàn phím Laptop Sony Vaio svf15217sg svf1521dsg HCM
VNĐ 3 214
Đặt mua | Chi tiết


Thay bàn Phím Laptop Sony Vaio svf15217sg svf15322sg
Mã sản phẩm: Thay Sửa bàn phím Laptop Sony Vaio svf15217sg svf15322sg HCM
VNĐ 3 213
Đặt mua | Chi tiết


Bàn Phím Laptop Sony Vaio svt15112cxs
Mã sản phẩm: thay sửa Bàn Phím Laptop Sony Vaio svt15112cxs HCM
VNĐ 3 175
Đặt mua | Chi tiết


Bàn Phím Laptop Sony Vaio svt13117ecs, svt13115fg
Mã sản phẩm: thay sửa Bàn Phím Laptop Sony Vaio svt13117ecs, svt13115fg HCM
VNĐ 3 174
Đặt mua | Chi tiết


Bàn Phím Laptop Sony Vaio svt13126cys, svt13125cv
Mã sản phẩm: thay sửa Bàn Phím Laptop Sony Vaio svt13126cys, svt13125cv HCM
VNĐ 3 173
Đặt mua | Chi tiết


Bàn Phím Laptop Sony Vaio svt14113cxs, svt1412acxs
Mã sản phẩm: thay sửa Bàn Phím Laptop Sony Vaio svt14113cxs, svt1412acxs HCM
VNĐ 3 169
Đặt mua | Chi tiết


Bàn Phím Laptop Sony Vaio svt14115cv, svt14126cv
Mã sản phẩm: thay sửa Bàn Phím Laptop Sony Vaio svt14115cv, svt14126cv HCM
VNĐ 3 168
Đặt mua | Chi tiết


Bàn Phím Laptop Sony Vaio svt11215sgw, svt11113fg
Mã sản phẩm: thay sửa Bàn Phím Laptop Sony Vaio svt11215sgw, svt11113fg HCM
VNĐ 3 167
Đặt mua | Chi tiết


Bàn Phím Laptop Sony Vaio svt11213cxb, svt11215sg
Mã sản phẩm: thay sửa Bàn Phím Laptop Sony Vaio svt11213cxb, svt11215sg HCM
VNĐ 3 166
Đặt mua | Chi tiết



1 2


Thay bàn phím Sony SVF14AC1CN, Ban phim laptop Sony 14AC1CN

Thay bàn phím Sony SVF14AC1CN, Ban phim laptop Sony 14AC1CN
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony SVF14AC1CN HCM
VNĐ 410 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony SVF14A190X, Ban phim laptop Sony 14A190X

Thay bàn phím Sony SVF14A190X, Ban phim laptop Sony 14A190X
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony SVF14A190X HCM
VNĐ 410 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony SVE11115EGP, Ban phim laptop Sony 11115EGP

Thay bàn phím Sony SVE11115EGP, Ban phim laptop Sony 11115EGP
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony SVE11115EGP HCM
VNĐ 410 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony SVE111A11, Ban phim laptop Sony 111A11

Thay bàn phím Sony SVE111A11, Ban phim laptop Sony 111A11
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony SVE111A11 HCM
VNĐ 410 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony SVE11115EGB,SVE11115EGW, Ban phim laptop Sony 11115EGB,11115EGW

Thay bàn phím Sony SVE11115EGB,SVE11115EGW, Ban phim laptop Sony 11115EGB,11115EGW
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony SVE11115EGB,SVE11115EGW HCM
VNĐ 410 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony VPC-F115FG, VPC-F115FGB, Ban phim laptop Sony F115FG, F115FGB

Thay bàn phím Sony VPC-F115FG, VPC-F115FGB, Ban phim laptop Sony F115FG, F115FGB
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony VPC-F115FG, VPC-F115FGB HCM
VNĐ 480 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony VPC-F116FG, VPC-F116FX, Ban phim laptop Sony F116FG, F116FX

Thay bàn phím Sony VPC-F116FG, VPC-F116FX, Ban phim laptop Sony F116FG, F116FX
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony VPC-F116FG, VPC-F116FX HCM
VNĐ 480 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony VPC-F117HG, Ban phim laptop Sony F117HG

Thay bàn phím Sony VPC-F117HG, Ban phim laptop Sony F117HG
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony VPC-F117HG HCM
VNĐ 480 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony VPC-F117FX, Ban phim laptop Sony F117FX

Thay bàn phím Sony VPC-F117FX, Ban phim laptop Sony F117FX
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony VPC-F117FX HCM
VNĐ 480 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony SVF14N25CXB ,SVF14N25CXS, Ban phim laptop Sony 14N25CXB ,14N25CXS

Thay bàn phím Sony SVF14N25CXB ,SVF14N25CXS, Ban phim laptop Sony 14N25CXB ,14N25CXS
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony SVF14N25CXB ,SVF14N25CXS HCM
VNĐ 510 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony SVF14AC1QL , Ban phim laptop Sony 14AC1QL

Thay bàn phím Sony SVF14AC1QL , Ban phim laptop Sony 14AC1QL
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony SVF14AC1QL HCM
VNĐ 510 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony Vaio SVT141C11W, Ban phim laptop Sony Vaio 141C11W

Thay bàn phím Sony Vaio SVT141C11W, Ban phim laptop Sony Vaio 141C11W
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony Vaio SVT141C11W HCM
VNĐ 550 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony SVF13N13CXB, SVF13N13CXS, Ban phim laptop Sony 13N13CXB, 13N13CXS

Thay bàn phím Sony SVF13N13CXB, SVF13N13CXS, Ban phim laptop Sony 13N13CXB, 13N13CXS
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony SVF13N13CXB, SVF13N13CXS HCM
VNĐ 510 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony SVF15A16CXB, SVF15A16CXS, Ban phim laptop Sony 15A16CXB, 15A16CXS

Thay bàn phím Sony SVF15A16CXB, SVF15A16CXS, Ban phim laptop Sony 15A16CXB, 15A16CXS
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony SVF15A16CXB, SVF15A16CXS HCM
VNĐ 510 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony SVF15AC1QL, Ban phim laptop Sony
15AC1QL

Thay bàn phím Sony SVF15AC1QL, Ban phim laptop Sony 15AC1QL
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony SVF15AC1QL HCM
VNĐ 510 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony PCG-5L2L, Ban phim laptop Sony 5L2L

Thay bàn phím Sony PCG-5L2L, Ban phim laptop Sony 5L2L
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony PCG-5L2L HCM
VNĐ 460 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony VGN-CR590, Ban phim laptop Sony CR590

Thay bàn phím Sony VGN-CR590, Ban phim laptop Sony CR590
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony VGN-CR590 HCM
VNĐ 460 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony SVE111B11W, Ban phim laptop Sony SVE111B11W

Thay bàn phím Sony SVE111B11W, Ban phim laptop Sony SVE111B11W
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony SVE111B11W HCM
VNĐ 410 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony SVE11135CVB, SVE11135CVW, Ban phim laptop Sony SVE11135CVB, SVE11135CVW

Thay bàn phím Sony SVE11135CVB, SVE11135CVW, Ban phim laptop Sony SVE11135CVB, SVE11135CVW
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony SVE11135CVB, SVE11135CVW HCM
VNĐ 410 000
Chi tiết | Đặt mua

Thay bàn phím Sony SVF14A, Ban phim laptop Sony SVF14A

Thay bàn phím Sony SVF14A, Ban phim laptop Sony SVF14A
Thay Sửa bàn phím Laptop Sony SVF14A HCM
VNĐ 510 000
Chi tiết | Đặt mua

Tham khảo thêm các gian hàng trực thuộc:
Bàn Phím Laptop Emachines | Thay Sửa Keyboard Bàn Phím Emachines
Bàn Phím Laptop Asus | Thay Sua Ban Phim Laptop Asus
KEYBOARD LAPTOP Apple | Thay Sửa Keyboard Laptop Apple
KEYBOARD LAPTOP Gateway | Thay Sửa Keyboard Gateway
Bàn Phím Laptop Acer | Thay Sua Ban Phim Laptop Acer
Bàn Phím Laptop IBM Lenovo | Thay Sửa Keyboard Bàn Phím IBM Lenovo
Bàn Phím Laptop Toshiba | Thay Sua Ban Phim Laptop Toshiba
Bàn Phím Laptop Sony Vaio | Thay Sua Ban Phim Laptop Sony Vaio
Bàn Phím Laptop Hp-Compaq | Thay Sua Ban Phim Laptop Hp-Compaq
Bàn Phím Laptop Dell | Thay Sua Ban Phim Laptop Dell
DOCTOR LAPTOP 01
Địa chỉ: 150/24 Nguyễn Trãi, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (08) 22.483.484 - 39.260.567
Di động: 0908.251.500 Mr.Thiện
Website: http://linhkienlaptop.net
DOCTOR LAPTOP 02
Địa chỉ: 179 Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 38.340.246 - 38.340.137
Di động: 0908.251.500 Mr.Thiện
Website: http://drlaptop.vn
Hệ thống website Doctor Laptop : www.doctorlaptop.vn - www.drlaptop.vn - www.linhkienlaptop.net   |   Design by: Andi@Group